Բջնի

Մի անգամ ես իմ դասարանի հետ գնացել էի Բջնի։ Մենք այն տեղ տեսել էինք գետ որի մեջ կաին փոքրիկ բադիկներ։ Հետո գնացել էինք եկեղեցի մենք այն տեղ երգում էինք տարբեր երգեր։ Նրանից հետո բարձրացել էինք սարի վրա և գնացել էինք հետ դասարան։

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *